LLITHRWCH, SBLASIWCH MWYNHEWCH A RHANNWCH ATGOFION DONIOL!

SLIP, SLIDE, SPLASH AND SHARE LAUGH OUT LOUD MOMENTS!

Yn agor ar 23ain Mehefin 2022 yn fwy, yn well, yn wlypach a gwylltach nag erioed o’r blaen!
 
Opening 23rd June 2022 bigger, better, wetter ‘n’ wilder than ever before! Check out the new course below!
 

Subscribe to keep up to date with news and offers:

2022 TICKETS

GROUPS 15+

2022 SEASON PASS

WETSUITS

5/5

Parc Dŵr mwyaf Cymru sy’n cynnwys y casgliad mwyaf o rwystrau dŵr effaith mawr!

Dangoswch eich fflipiau a thriciau o’r Tŵr Tornado. Ymunwch â’r sblash di-stop! Llithrwch, sblasiwch a chewch hwyl a sbri!

Mentrwch ar y cwrs sy’n cynnwys waliau dringo, trampolinau, sleidiau, a rhai o’r bagiau chwyth mwyaf.

Aqua Park yw’r diwrnod allan gorau i grwpiau, a theuluoedd, oedolion, plant 8+ oed a jyncis adrenalin!

Wales’ biggest Aqua Park featuring the largest collection of bespoke big impact water obstacles!

Show off your flips and tricks from the bespoke Tornado Tower and explore the course that features climbing walls, trampolines, slides, and some of the biggest blast bags making it the ultimate day out for groups, and families, adults, children age 8+ and adrenaline junkies alike!

Join the non-stop splash action! Slip, slide, splash and share laugh-out-loud moments!

"AMAZING FUN AND PHYSICALLY CHALLENGING"

“Es gydag ugain o aelodau Crossfit, perffaith ar gyfer grwpiau, ffrindiau a theulu. Efallai y byddwch chi’n ystyried bod yr amser a roddwyd yn fyr iawn ond mae nofio rhwng rhwystrau, dringo arnyn nhw a lleoli eich hun yn wirioneddol flinedig.”

“Went with twenty Crossfit members, perfect for groups, friends and family. You may consider the allocated time as very short but swimming between obstacles, climbing onto them and getting into position is genuinely quite tiring.”

OUR ACCREDITATIONS